ประกวด ชิงส่วนลด 8,000 euro เรียนต่อ ป.โท สถาบัน Domus Academy เปิดเรียน FEB 2025

Domus Academy, Milan Italy

ประกวดชิงทุน ส่วนลดสูงสุด 8,000 Euro
📢 ประเภททุน​:
ทำงานตามโจทย์

หลักสูตร ปริญญาโท 1 ปี
หมดเขตส่งผลงาน 2 ส.ค. 2567
เปิดเรียน ก.พ. 2568 (Feb 25)

Category: