ประกวดทุน ชิงส่วนลด 9,000 euro เรียนต่อ ป.โท สถาบัน Domus Academy เปิดเรียน Sep / Nov 2022

Domus Academy, Milan Italy

ประกวดชิงทุน ส่วนลด 9,000 Euro
📢 ประเภททุน​: ทำงานตามโจทย์จากทางสถาบัน

หลักสูตร ปริญญาโท 1 ปี
หมดเขตส่งผลงาน 25 มี.ค. 2565
เปิดเรียน เลือกเรียนในเดือน ก.ย หรือ พ.ย. 2565 (SEP / NOV 22)

Category: