ป.โท Business Design สาขาบริหารเน้น Design Thinking ตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต

domus academy master in business design

Business Design

หลักสูตรปริญญาโท สายบริหารยอดนิยม จากสถาบัน Domus Academy เรียนได้ ไม่ต้องมีพื้นฐาน ไม่ต้องยื่น Portfolio!

หลักสูตร Business Design จาก Domus Academy เมืองมิลาน ประเทศ อิตาลี เป็นการเรียนบริหารในมุมมองใหม่ๆ สอนให้เข้าใจความต้องการของ User ที่แท้จริง ทำธุรกิจ หรือบริหาร โดยคำนึงถึง Lifestyle ผู้บริโภค รู้ทัน Global trends และ Local trends รู้จักการใช้ Innovative Technology และการทำการตลาดที่เชื่อมโยงช่องทางทั้ง offline-online

หลักสูตรออกแบบมาเพื่อคนไม่มีพื้นฐาน สมัครเรียนได้ ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านธุรกิจ หรือด้านออกแบบ ไม่ต้องยื่น Portfolio เน้นการเรียนภาคปฏิบัติ ร่วมทำเวิร์คชอปกับแบรนด์ชั้นนำ ฝึกงานก่อนเรียนจบ และต่อ VISA ได้อีก 1 ปี หลังเรียนจบ

หลักสูตร ปริญญาโท 1 ปี สาขา Business Design (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ)

Master in Business Design

“นวัตกรรมคือความสามารถในการจินตนาการถึงสถานการณ์ใหม่ๆในอนาคต โดยนำเสนอแนวความคิดที่บุกเบิก และโซลูชันใหม่ๆเพื่อธุรกิจ”

-Elisa Chiodo-
Program Leader – Business Design, Domus Academy

ธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นจะต้องรู้จักการผสมผสานองค์ความรู้หลายๆด้านเข้าด้วยกัน ‘Business Design’ เป็นการผสมผสานแนวคิดทาง ธุรกิจ+ดีไซน์+เทคโนโลยี เข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะได้รู้เท่าทันเทรนด์ มีมุมมองใหม่ๆ เพื่อริเริ่มธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจเดิมให้เกิดความแตกต่าง ตอบโจทย์ผู้บริโภค น้องๆจะได้ทำโปรเจคร่วมกับแบรนด์ชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ แฟชั่น สาขานี้จึงตอบโจทย์ คนที่ต้องการจะทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก หรือการทำ Start-ups

สิ่งสำคัญที่จะได้เรียนรู้ในสาขานี้

 • คิดโมเดลธุรกิจในสถานการณ์ธุรกิจระหว่างประเทศ การคิดเชิงออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์
 • เข้าใจธุรกิจ และการแข่งขัน เรียนรู้ทักษะด้านกลยุทธ์ องค์กร และการจัดการ กิจกรรมหลักๆ เช่น การวิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มของตลาด การออกแบบการทดลอง การตรวจสอบความถูกต้องของตลาด และการสร้างต้นแบบ การพัฒนารูปแบบธุรกิจ และการประเมินความเสี่ยง และกลยุทธ์ในอนาคต

จบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง ?

 • STRATEGIST
 • DESIGN AND INNOVATION MANAGER
 • BUSINESS DEVELOPER
 • RESEARCHER IN RESEARCH AND INNOVATION UNITS
 • BRANDING EXPERTS IN COMMUNICATION AGENCIES
 • CONSULTANT IN SERVICE COMPANIES

เรียนที่ไหน ?

หลักสูตรบริหารภาคปฏิบัติ เปิดสอนที่ สถาบัน Domus Academy เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

domus academy

Domus Academy ดียังไง ?

 1. ได้รับจัดอันดับเป็นสถาบันชั้นนำในมิลาน หนึ่งในเมืองศูนย์กลางด้านออกแบบ แฟชั่น ธุรกิจ แบรนด์ไฮเอนท์
 2. ผู้เรียนจะได้รับ Double Award Master’s ประกอบด้วยวุฒิ Master of Arts Degree จาก Regent’s University London และ Academic Master’s Degree จากอิตาลี
 3. ผู้เรียน Customize คอร์สเรียนได้เอง สามารถเลือกเรียนข้ามสายไปยังสาขาอื่น ทำให้มีโอกาสเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นหลากหลาย และทดลองโปรเจคด้านอื่นๆที่สนใจ
 4. เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ รับมือกับปัญหาที่คาดเดาไม่ได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 5. ฝึกงานก่อนเรียนจบทุกหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน ?

การเรียนของแต่ละโปรแกรม จะประกอบไปด้วยการทำงานภาคปฏิบัติ เวิร์คชอป เสริมด้วยการสัมมนา การเรียนบรรยาย แบบฝึกหัด และงานภาคสนาม ซึ่งตลอดการเรียน ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ และหัวหน้าโครงการจะแนะนำคุณผ่านการฝึกสอน และการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล

การเรียนแบ่งออกเป็น 4 MODULES: course + workshop

COURSES:

หลักสูตรมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจในทฤษฎีผ่านการบรรยาย และแบบฝึกหัดตลอดจนแบบฝึกหัดที่สอนการจัดการและกลยุทธ์การตลาดเฉพาะ

WORKSHOPS:

นักศึกษาจะได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกในโปรเจคต่างๆ เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ สำหรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและอาจารย์ที่ปรึกษา

INTERNSHIP:

นักศึกษาแต่ละหลักสูตร จะได้ฝึกงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนของเรา โดย career services ของทางสถาบัน Domus Academy จะเป็นผู้ดูแลการจัดหางาน

STUDY TOURS:

ระหว่างเรียน นักศึกษาจะได้เยี่ยมชมบริษัทต่างๆ และได้พบกับผู้คนหลากหลาย ดีไซเนอร์ CEO จากบริษัทชั้นนำ

วุฒิที่ได้รับ

ระยะเวลาเรียน 11-14 เดือน ขึ้นกับหลักสูตรที่เลือก

 • Academic Master’s Program เรียน 11 เดือน
 • Double Award Master’s Programme เรียน 14 เดือน (ประกอบด้วยวุฒิ Master of Arts Degree จาก Regent’s University London และ Academic Master’s Degree จากอิตาลี)

*นักศึกษาที่เลือกเรียนในหลักสูตร “Double Award Degree” จะสามารถเลือกเข้าคลาสที่ Regent’s University London เป็นเวลา 1 อาทิตย์

คะแนนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการยื่นสมัคร

 • หลักสูตร Academic Master’s Program ใช้ คะแนน overall IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
 • หลักสูตร Master of Arts ใช้ คะแนน IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า (แต่ละ band ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)
regents university of london awards

เปิดเรียนเมื่อไหร่ ?

เปิดเรียน ปีละ 3 ครั้ง

 • กันยายน
 • พฤศจิกายน
 • กุมภาพันธ์

เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถต่อ VISA อยู่ต่อได้อีก 1 ปี เพื่อหางานทำในอิตาลี หรือกลุ่มประเทศเชงเก้น

สรุป

หลักสูตร Business สถาบัน Domus Academy เป็นหลักสูตรที่แตกต่างจากคอร์สบริหารทั่วไป ด้วยการเรียนเน้นภาคปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติ ทดลองทำงานกับบริษัทจริง และมีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทต่างชาติในประเทศอิตาลี หรือกลุ่มประเทศเชงเก้นได้อีกด้วย

สนใจข้อมูลหลักสูตร หรือสมัครเรียน ติดต่อ ArtVise Education ดูแลอย่างเป็นกันเอง โดยศิษย์เก่าจากทางสถาบัน ตั้งแต่การเตรียมเอกสารเรียน ทำวีซ่า ตลอดจนการเดินทาง หาที่พัก