นักศึกษา ป.โท Domus Academy สาขา Urban Vision & Architectural Design ร่วมออกแบบเมืองมิลาน

นักศึกษาในหลักสูตร Master in Urban Vision & Architectural Design สถาบัน Domus Academy เพิ่งสรุปหัวข้อการทำ workshop ครั้งที่สี่ เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม ในหัวข้อ “การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยทางสังคม: โครงสร้างอาคารที่จุดกำเนิดของการเปลี่ยนแปลง” โดยการทำ workshop ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน โปรเจคพัฒนาร่วมกับบริษัท Covestro และ Paolo Beltrami SpA และร่วมมือกับ Associazione Interessi Metropolitani, MM SpA และ Fondazione Housing Sociale

หลังจากค้นคว้าข้อมูลที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมในมิลานอย่างละเอียดแล้ว นักเรียนได้วางแผนการฟื้นฟู ปรับปรุง และปรับปรุงอาคารที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมิลานที่ MM SpA (a.k.a. Metropolitana Milanese) เป็นเจ้าของ และบริหารดูแล

เริ่มจากธีมของพลังงาน ความสะดวกสบาย สัณฐานวิทยา และโครงสร้างพื้นฐาน นักเรียนได้ทบทวนโครงสร้างของอาคารอีกครั้ง โดยเสนอการออกแบบที่จะปรับให้เข้ากับความต้องการของชีวิตสมัยใหม่ และจะเปลี่ยนพื้นที่กลางแจ้งที่อยู่ติดกันให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่น่าอยู่

โครงการต่างๆ เกิดขึ้นจริงภายใต้การแนะนำของผู้นำโครงการ Gianandrea Barreca และหัวหน้าหลักสูตร Elisa Poli