อาจารย์สถาบัน Domus Academy ได้รับรางวัลออกแบบอาคารยอดเยี่ยม

urban vision and architectural design

Bosco Verticale แปลเป็นไทยว่า ป่าแนวตั้ง หนึ่งในตึกไอคอนิคแห่งเมืองมิลาน อิตาลี ร่วมออกแบบโดย  Gianandrea Barreca อาจารย์ผู้ดูแลคอร์ส Master in Urban Vision & Archiectural Design แห่งสถาบัน Domus Academy !!

Gianandrea Barreca

ตึกนี้ยังชนะรางวัลการออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมในระดับนานาชาติ  อาคาร Bosco Verticale เป็นอาคารที่พักอาศัย แบบ high-rise ตั้งอยู่ในโซน Porta Nuova แห่งเมืองมิลาน

อาคารแห่งนี้ ได้รับรางวัลมากมาย ได้แก่ International Highrise Award 2014–2015 ซึ่งเป็นรางวัล ที่จะมอบทุกๆ 2 ปี ให้กับนักออกแบบ และผู้ก่อสร้าง อาคารสูงที่สวยที่สุดในโลก และมีเทคนิคการสร้าง และการออกแบบที่ทันสมัย

International Highrise Award ริเริ่มขึ้นในปี 2003 โดยเมืองแฟรงก์เฟิร์ต พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมเยอรมัน และ DekaBank โดยให้เกียรติอาคารที่มีรูปร่างภายนอกที่เป็นแบบอย่าง และคุณภาพเชิงพื้นที่ภายใน ตลอดจนแง่มุมทางสังคมและความยั่งยืน

Bosco Verticale ได้รับการออกแบบโดย Boeri Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra)