จาก Designer สู่การทำงานบริหาร คุยกับศิษย์เก่า BUSINESS DESIGN ป.โท สาขาบริหารยอดนิยม อันดับหนึ่ง

Domus Academy

วีรนุช บุนนาค

🎓Master in Business Design
– September 2012 –

Category: