ชิงทุนส่วนลดกว่า 266,000 บาท เรียนต่อ ป.โท สถาบัน NABA, Milan-Rome Italy ตุลาคม 2565 นี้

NABA, Milan Italy

ประกวดชิงทุน ส่วนลด 7,000 euro
📢 ประเภททุน​: ประกวด Portfolio

หลักสูตร ปริญญาโท 1-2 ปี
หมดเขตส่งผลงาน 28 ก.พ. 2565
เปิดเรียน ต.ค. 2565

Category: